Варна ще кандидатства с проект по програма „Творческа Европа 2021 – 2027“

Варна

 47 Четения

Варна ще кандидатства с проект по програма „Творческа Европа 2021 – 2027“, с който да се подпомогне възстановяването на сектора на културата от COVID кризата. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване.

Общината ще подготви проектно предложение в партньорство с градските администрации на френския град По и испанския Сарагоса, както и с две значими културни организации от Германия и Швеция, каквото е условието по програмата. Изискването е да има партньорство между минимум пет организации от пет различни държави.

Основната цел на проекта е развитие на иновативни артистични продукти и културни дейности, с които да се изгради връзка между културата и други сфери в града. Втората цел е да се засили процесът на възстановяване на сектора от COVID кризата.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 1 млн. евро. Общият бюджет на Община Варна като партньор в проектното предложение ще бъде в рамките до 150 хил. евро. Отскоро съществува възможност за кандидатстване към Националния фонд „Култура“ (НФК), който отпуска до 80% от сумата за собствено участие. Все още няма информация дали общините също ще бъдат допустим кандидат за това финансово подпомагане през 2022 г., когато ще бъде подписан договорът за безвъзмездна помощ при евентуално одобрение на проекта. В случай че собственото финансово участие не бъде подпомогнато от НФК, то ще бъде осигурено от бюджета на дирекция „Култура и духовно развитие“ за 2022, 2023 и 2024 г.

Продължителността за изпълнение на дейностите по проекта е минимум 2 години. Съгласно условията за кандидатстване се изисква решение на Общинския съвет и ангажимент за осигуряване на устойчивост на проекта.

На днешното заседание комисията разгледа и Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна, както и Програмата за неговото изпълнение през 2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.