Как битовата електроника помага да щадим околната среда

Любопитно

 1,040 Четения

Bosch развива нова кампания за устойчивост и по-качествен живот

Не е тайна за никого, че човечеството е в надпревара с времето по отношение на климата и наличните ресурси. Темата постоянно е на дневен ред, но въпреки това сякаш остава някак пренебрегната.

Макар последиците от прекалените вредни емисии и твърде голямата консумация на ресурси вече да са видими, сериозните и трайни щети предстоят в следващите десетилетия. За съжаление, когато необратимото все още не е настъпило, проблемът бива подценяван. Освен това вниманието се насочва към големите замърсители като превозни средства, заводи и т.н. Но и потребителската електроника има своя принос към проблема.

Статистиката е доста красноречива. ООН например изчислява, че хората генерират 50 млн. тона отпадъци на година само от електроника. До 2050 г. количеството ще достигне 120 млн. тона годишно, ако не се вземат мерки. Възможности има: в момента се рециклират само около 17% от  отпадаците, които са на стойност 62,5 млрд. долара годишно.

Време е за устойчив подход

Покрай всичките тези проблеми популярност набира терминът „устойчивост“. Има множество дефиниции и възприятия какво е устойчивост. Най-често става дума за разумното използване на наличните ресурси, така че да се гарантира тяхното трайно наличие чрез възобновяване или алтернативи.

По отношение на енергийната консумация, устойчивостта е използване на енергия от възобновяеми източници с минимални или никакви вредни емисии. Общата еко устойчивост е генерирането на нулеви вредни емисии.

Платформата The World Counts използва официалните данни от множество източници, за да изчисли общото използване на ресурси. Анализът показва, че в момента използваните от човечеството ресурси могат да се осигурят от 1,8 планети като Земята, т.е. хората консумират много повече, отколкото планетата може да генерира по естествен път. А до 2030 г. консумацията ще се увеличи и ще са нужни  поне 2 планети. Всичко това ще доведе до повишени вредни емисии, недостиг дори на ресурси като питейна вода, още повече отпадъци, включително от електроника.

Какво може да се направи

Именно затова темата за устойчивостта е важна още сега, а не след години. Много компании вече работят активно в тази посока. Bosch – един от световните лидери в производството на домакински уреди има мащабна стратегия за стимулиране на разумното използване на ресурси не само на корпоративно ниво, но и с директни ползи за потребителите чрез подобрените продукти от гамата потребителски стоки на компанията. За целта тя има няколко основни посоки на действие.

С грижа за климата

Първата е постигане на климатична неутралност. Това включва допълнителна икономия на енергия от компанията, която цели да спести 1,7 тераватчаса до 2030 г. Също така ще увеличи генерираната в нейните производствени локации  зелена енергия до 55 гигаватчаса до 2030 г. и ще изгради нови към вече съществуващите ВЕИ мощности.

Предвидена е и стратегия за въглеродни компенсации. Това означава инициативи за намаляване на въглеродните емисии чрез екологични проекти. Компанията изчислява, че през 2020 г. е компенсирала 0,9 млн. тона вредни емисии чрез въглеродни кредити.

Косвените емисии

Един ключов проблем е, че често фирмите се концентрират върху собствените си вредни емисии, но забравят косвените. Това са емисии, които биват генерирани от свързани дейности като транспорт, партньорски фирми и др. В стратегията на  Bosch косвените емисии са включени с конкретна цел – намаляването им с 15% до 2030 г.

Това ще стане чрез оптимизиране на маршрутите, подобряване на транспорта чрез комбинирани товари, избор на по-екологични превози и др. Вече е стартиран процес по оценяване на самите доставчици и техните емисии, което ще е критерий при възлагане на поръчки.

От дълги години компанията проектира продуктите си за енергийна ефективност, дълготрайност и използване на по-малко ресурси. Така и самите потребители могат да намалят своя екологичен отпечатък.

До 2025г. Bosch планира да намали и разхода на вода в 59 свои обекта в региони, където това е проблем. Целта е 25% намаление чрез оптимизиране на работните процеси, допълнително подобряване на циркулацията за повторно използване на този така ценен ресурс и преминаване към дъждовна вода.

Директните ползи за потребителите

За да може устойчивостта да е… устойчива, тя трябва да е всеобхватна. В случая това означава и самите продукти на компанията да следват целите и да помагат за трайното намаляване на вредните емисии. Това е целта на кампанията „Живей устойчиво!“

 

И тук кампанията има няколко посоки. Първата е стимулиране на кръговата икономика, за да се намалят електронните отпадъци. Проучва се възможността връщането на продукти след употребата им да стане правило, а самите уреди да са проектирани така, че да са лесни за демонтаж и рециклиране.

Bosch планира до 2030 г. над 95% от използваните материали в продуктите ѝ да са рециклируеми. Също така – над 50% от вложените материали да са рециклирани. Това би означавало, че „CO2 отпечатъкът“, т.е. вредните емисии въглероден диоксид от материалите,  ще се намали с поне 15%.

Друга посока е разработване на  все повече устойчиви функции за уредите  на Bosch.

Пример за това е наличието на камера в хладилник Bosch с HomeConnect. Чрез нея хората по-лесно ще следят с какви хранителни продукти разполагат и ще се намали ненужното отваряне на вратата на хладилника, което ще спести енергия. Така се мотивира и намаляването на разхищаването на храна, защото потребителят има възможност да провери дистанционно наличието на продукти в хладилника и избегне презапасяване.

Приложението Home Connect  дава възможност да се следи общата енергийна консумация на уредите и дава съвети за по-ефективното им използване.

Колкото повече хора оптимизират консумацията си на ресурси и енергия, толкова по-добър ефект ще има върху околната среда. Спестените емисии и ресурси бързо ще се натрупват и ще имат благоприятно отражение върху планетата, което ще гарантира нейното запазване в добро състояние не само за настоящото, но и за следващите поколения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.