Липса на кадри е диагнозата на общинското здравеопазване

Варна

 27 Четения

Над 60 процента от работещите в извънболничната помощ във Варна са в пенсионна или предпенсионна възраст, медицински сестри на 70 г.продължават да работят поради липса на млади специалисти, за цялата 2018 г. в диагностично-консултативните центрове /ДКЦ/ е постъпил един единствен лекар под 30 г. Това стана ясно по време на заседанието на общинската комисия по собственост и стопанство, която приема годишните финансови отчети и одитните доклади за 2018г. на общинските здравни заведения. Другата част от диагнозата – рестриктивните лимити за преглед при специалист, наложени от НЗОК, нелоялна конкуренция и остарелия сграден фонд. Най-високата средна заплата е в ДКЦ 4 – 1400 лв., а най-ниската в Аспарухово – 920 лв.

С печалба от 22 хил. лв. завършва миналата година ДКЦ 4 /в двора на окръжна болница/, преминалите през лечебното заведение пациенти са 118 хил., или средно по 10 хил. месечно. То запазва лидерски позиции в профилактиката на социално значими заболявания и детското здравеопазване – 87 хил. лв. приходи от общо 2,183 млн. лв. за всички останали дейности. С 39,6 хил. лв. собствени средства са закупени нова апаратура и компютри.

Традицонно стабилни финансови показатели запазва и ДКЦ „Св. Екатерина”,въпреки изолираността си / в кв. „Христо Ботев”/ и най-големия дял неосигурени пациенти предимно от ромския етнос. През 2018 г. загубите от пациенти с прекъснати осигурителни права приближават 8 хил. лв. Счетоводната печалба на лечебното заведение е 6 хил. лв., вложените собствени средства в медицинска апаратура са 33,7 хил. лв.

От зоната на здрача изплува през 2018 г. и ДКЦ „Чайка”, който преди две години беше на ръба на фалита. След смяна на ръководството лечебното заведение отчита счетоводна печалба от 39 хил. лв., покрити са всички задължения към персонала, неразплащани с години данъци и осигуровки. Общата задлъжнялост на дружеството е намалена със 123 хил. лв. спрямо предходната година.

Останалите бивши поликлиники приключват 2018 г. с отрицателен финансов резултат. Най-високи са нивата в ДКЦ „Св. Клементина” /бившата Градска болница/ 104 хил. лв. загуби, следвана от ДКЦ 3 във Владиславово – 33 хил. лв., и ДКЦ „Св. Иван Рилски” в Аспарухово – 10 хил. лв. Причините са едни и същи и за трите лечебни заведения – ограничаване на прегледите при специалист заради лимитите на НЗОК, по-високите разходи за заплати поради повишаване на минималната работна заплата и поскъпването на материали и медицински консумативи.

Въпреки това в Аспарухово след смяна на ръководството почти е изплатен 80-хилядният заем, погасени са солидни дългове към доставчици и към персонала и с 53 хил. лв. целево подпомагане от страна на община Варна лечебното заведение е финансово стабилно. Във Владиславово пък са привлекли 84 хил. лв. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с които са извършени неотложни ремонти на сградата и е закупена съвременна медицинска апаратура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.