Министър Петкова разговаря със Сандра Удкирк от Държавния департамент на САЩ

Политика

 35 Четения

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова запозна заместник-помощник секретаря в Бюрото за международни ввенергийни въпроси към Държавния департамент на САЩ Сандра Удкирк с активната работа на правителството за осигуряване диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за страната и региона. Разговорите се водиха в рамките на петото заседание на Консултативния съвет за изграждане на Южния газов коридор, който се провежда в гр. Баку, Азербайджан. 

В центъра на дискусията бе напредъкът по реализация на междусистемната връзка Гръция-България, която има ключово геостратегическо значение за целия регион на Югоизточна Европа.

Въпросът със структурата и източниците за финансиране на проекта е решен изцяло, информира Петкова. Тя припомни, че е осигурена държавна гаранция за проекта в размер на 110 млн. евро, както и допълнителен грант от 39 млн. евро от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Към настоящия момент проектът е в решителната си фаза, очаква се до края на месец април да приключат обществените поръчки за избор на инженер-консултант, за доставчик на тръби и за строителство. Непосредствено след това ще бъде даден старт на строителството на газопровода.

Интерконекъорът ще бъде въведен в експлоатация към 2020 г. в синергия с проекта ТАП, каза енергийният министър. 

Г-жа Удкирк оцени високо усилията на българското правителство за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ и декларира подкрепата на САЩ за реализирането на тази цел. За България и Европа е от ключово значение да диверсифицират източниците и маршрутите си на природен газ и вашата страна има изключително важна роля в тази верига, подчерта тя.

Намерението на българското правителство да участва като акционер в изграждането на терминала за втечнен природен газ край Александруполис също получи подкрепа от САЩ. И двете страни се съгласиха, че това е ключово условие за осигуряване на втечнен газ и от по-далечни дестинации, като САЩ, Катар, Алжир и др. Сандра Удкирк оцени високо фокуса на целия Европейски съюз върху търговията с втечнен природен газ, който се наблюдава през последната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.