Нов план за действие за по-нататъшна подкрепа за митниците в ЕС

Свят

Европейската комисия представи нов план за действие за митническия съюз, съдържащ редица мерки, с чиято помощ митниците в ЕС да станат „по-интелигентни“, по-новаторски и по-ефикасни през следващите четири години, съобщиха от ЕК. С помощта на обявените мерки митническият съюз ще бъде подсилен като основен елемент на единния пазар. Те затвърждават и особено важната му роля за защита на приходите на ЕС и за опазване на сигурността, здравето и благополучието на гражданите и предприятията в Съюза.

В своите политически насоки председателят Фон дер Лайен обяви, че митническият съюз трябва да премине на следващото равнище, в частност чрез осигуряване на цялостен европейски подход към управлението на риска в митническата област, който спомага за упражняването на ефективен контрол от държавите – членки на ЕС. Представеният днес план за действие е предназначен точно за тази цел.

В представения днес план за действие се предвиждат редица инициативи в области като управлението на риска, управлението на електронната търговия, насърчаването на спазването на разпоредбите и действието на митническите органи като едно цяло:

Управление на риска: планът за действие е съсредоточен най-вече върху осигуряването на повече налични данни и по-интензивно използване и анализ на данните за митнически цели. В него се призовава за „интелигентен“, основан на риска надзор върху веригите на
доставките и за създаването на нов аналитичен център в Комисията, който да отговаря за събирането, анализирането и споделянето на митнически данни за обосноваване на решенията от критично значение, за подпомагане на митническите органи при откриването на слабите места по външните граници на ЕС и за справянето с кризите в бъдеще.

Управление на електронната търговия: във връзка с това и с цел преодоляване на новите предизвикателства на електронната търговия ще бъдат въведени по-строги задължения за доставчиците на платежни услуги и платформите за онлайн продажби, за да се спомага за борбата с измамите с мита и данъци в електронната търговия.

Насърчаване на спазването на разпоредбите: с предстоящата инициатива „обслужване на едно гише“ спазващите закона предприятия ще бъдат улеснени чрез възможността за изпълнение на граничните формалности само в един портал. С нейна помощ ще се осигури
възможност за обработка, споделяне и обмен на информация при по-тясно сътрудничество, както и по-успешно оценяване на риска от митническите органи.

Митнически органи, които действат като едно цяло: в плана за действие се предвижда осигуряването на модерно и надеждно митническо оборудване в рамките на следващия бюджет на ЕС. Ще бъде създадена нова група за размисъл, съставена от представители на държавите членки и предприятията, която да спомага за подготовката за
бъдещи кризи и предизвикателства, например непредвидено развитие в световен мащаб и бъдещите модели на стопанска дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *