Община Варна прибира 85,8 млн. лв. от данъци през 2019-а

Варна

Сумата от 85 816 570 лв. ще прибере Община Варна от имуществени и други данъци през 2019 г. Това показва Актуализацията на бюджета за тази година.

Налице е увеличение от 4 616 570 лв. спрямо първоначално заложените 81 200 000 лв.

Ръстът се дължи основно на постъпленията от данъците за придобиване на имущество и върху превозните средства, при които преизпълнението е съответно 2 200 000 лв. и 2 100 000 лв. В местната хазна през тази година се очаква да влязат 600 000 лв. повече от данък върху недвижимите имоти и 300 000 лв. повече от туристически данък.

Подобрена е събираемостта и на приходите от общински такси. Актуализираният размер възлиза на 41 988 373 лв., т.е. налице е ръст с 1 823 373 лв., дължащо се основно на увеличените постъпления от такса битови отпадъци.

След актуализацията на бюджета на Общината, макрорамката възлиза на 405 170 000 лв. при планирани в началото на годината 406 700 000 лв. Заедно с европейските средства сумата достига 475 696 000 лв.

Намалението се дължи до голяма степен на това, че приходите от продажба на билети продължиха да се събират в общинското дружество „Градски транспорт“, а в бюджета бе заложено те да постъпват в новото предприятие ТАСРУД. Всичко това се отрази като намаление както в приходната, така и в разходната част на бюджета на общината. Във функция „Икономически дейности и услуги“, в която попадат приходите от билети за градския транспорт, актуализираният бюджет възлиза на 27 728 000 лв. при първоначална план-сметка 40 949 000 лв.

Актуализацията на бюджета за 2019 г. предстои да бъде приета днес на заседанието на Общинския съвет в зала „Пленарна“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *