Одобриха плана за изпълнение на програмата за сътрудничество между Румъния и България

Варна

 34 Четения

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в 11-то заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България – Interreg V-A.
По време на заседанието, което се проведе вчера във Варна, беше одобрен годишният план за изпълнението на Програмата.
Сред основните постигнати резултати през изминалата година, които бяха отчетени са стартирането на обществени поръчки за модернизация на повече от 123 км. пътна инфраструктура, като към края на 2018 г. 7 км. от тях вече са рехабилитирани.
Също така 11 защитени зони от НАТУРА 2000 са разработили инструменти за управление, допринасящи за подобряване на природозащитния статус на 27 058 хектара хабитати.
Създадени са и 32 туристически продукта, целящи популяризирането на природните и културни забележителности в трансграничния регион. Не по-малко внимание е обърнато и на мобилните приложения. Техният брой е шест, като фокусът при тях е поставен върху екотуризма, историческото богатство в трансграничния регион, както и предлаганите туристически услуги. Всяко едно приложение може да бъде изтеглено от GooglePlay или AppStore.
Програмата е с общ ресурс 258,5 млн. евро, като средствата се инвестират в проекти, които целят да насърчат развитието на областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич в България и на Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш в Румъния. До момента са сключени 164 договора за субсидия на обща стойност малко над 254 млн. eвро, като 58 проекта вече са изпълнени.
По-късно през деня се проведе и първата по рода си среща на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за следващия програмен период 2021 – 2027 г. Акцентирано беше, че ще се прилага стратегически подход, отчитащ специфичните нужди и потенциал на регионите. По този начин се цели фокусиране на инвестициите.
Както през настоящия, така и през следващия програмен период се очаква Програмата да подкрепи дейности, допринасящи пряко за постигане целите на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Малки и средни предприятия биха могли също да се финансират чрез фонд за малки проекти, с което ще се осигури по-целенасочена подкрепа за икономическото развитие с реален ефект върху бизнеса.
Регионалната политика ще следва съобразяване с нуждите на регионите, като проектните идеи се съгласуват предварително в контекста на тяхната обвързаност и допълняемост с инвестициите по останалите програми и стратегическите планове на регионите.
Заседанието беше водено от ръководителя на Управляващия орган по Interreg V-A Юлия Херцог, както и от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, а в него участваха още заместник-кметът по европейското развитие на Община Русе д-р Страхил Карапчански, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, а също и представители на бенефициенти от двете страни на р. Дунав.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.