Откриват официално ремонтирания бул.“Съборни“ във Варна

Варна

На 04.12.2019 г. (сряда), от 10:00ч., ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“: ул. “Съборни“ в участъка от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“. Събитието се провежда в рамките на проект №BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.002-0003-C01, № РД-02-37-29/19.01.2017 г.

Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ цели надграждане на мерките по отношение на интегрираността на градския транспорт на Варна, за да стане той още по-ефективен, по-бърз и по-екологичен, с по-малко потребление на енергия, както и да се подобрят възможностите за алтернативни форми на придвижване в градски условия.

Бюджетът за проекта е 1 279 606,00 лв за инженеринг, и 8 218,25 за оценка за съответствие и надзор по време на строителство.

Строежът представлява възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, добро отводняване и осветеност на пътното платно, провеждане на велосипедно движение, осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение, повишаване на условията за безопасност на движението на бул.“Съборни“ в участъка от бул.“Владислав Варненчик“ до кръстовището с бул.“Сливница“. Изградена е нова улична настилка. Подменени са съществуващите тротоари с новии и са оформени наклони за доброто отводняване.

Отводняването на пътното платно – асфалтови площи, тротоари и зелени площи, от дъждовни води се поема от съществуващата смесена канализация. Изградени са две нови двойни дъждоприемни шахти. На ул.“Цар Петър“ е изпълнена нова линейна отводнителна решетка, по цялата ширина на улицата.

Съобразно проекта е изпълнена велосипедна алея с хоризонтално отделяне от пътното платно чрез маркировка и съоръжения против навлизане на автомобили.

Подменена е уличната водопроводна мрежа по бул.“Съборни“. В ремонтирания участък на бул. „Съборни“ има изградена и функционираща улична кананлизация, която се реконструира единственно в участъка между улици „Цар Петър“ и „Ал.Рачински“. За отвеждане на атмосферните води от уличното платно и прилежащите му територии, са изпълнени 6 бр. нови улични дъждоприемни шахти. На съществуващите дъждоприемни шахти е извършено почистване и подмяна на дъждоприемните решетки.

За осветяване на бул.“Съборни“ в участъка между бул. „Владислав Варненчик“ и бул.“Сливница“ се изгражди светодиодно осветление на стоманотръбни стълбове с открита разклонителна кутия.

В част благоустрояване са изпълнени зелени площи с ниски, почвопокривни храсти в геометрична, линейна композиция. В зелената площ е оформена група от листно-декоративни бордюрни храсти. Доизграждане на уличната растителност- засадени са 28 бр. липи и 3 бр. иглолистни дървета с кълбовидна форма в средната лента и по тротоарите, там където липсват такива. Също така са засадени 3 387 бр. храсти от различни видове.

Изградена е поливна система за дъждуване и капково напояване. Поливната система е тип дъждовално и капково напояване, за поливане на площите посредством разпръсквачи и капкообразуватели, с цел осигуряване ефективна поливка за съответните видове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *