Отпуснаха по 300 лв. помощи за над 100 000 първолаци и осмокласници

Общество

 354 Четения

Над 100 000 семейства на първокласници и осмокласници в държавните или общински училища през учебната 2021/2022 г. получиха еднократна помощ от 300 лв.

За първи път финансовата подкрепа се изплаща на всички родители на тези ученици, кандидатствали за подпомагането, независимо от техните доходи.

Еднократната помощ е отпусната на общо 51 395 семейства на първокласници за 52 478 деца и на 48 859 семейства на осмокласници за 49 674 деца.

Тя дава възможност всички родители да закупят без затруднения основните пособия, необходими за учениците и се получава, при положение че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Сумата се изплаща на два транша – първата половина се получава след влизането в сила на заповедта за отпускането, а втората – в началото на втория учебен срок, при положение че детето продължава да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Отпуснати средства подлежат на връщане, когато ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.