Отчитат какво е свършено при ремонта на бул. „Народни будители“

Варна

Утре ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“: бул. „Народни будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“  до ул. „Мара Тасева“ на площада пред читалището в „Аспарухово“, до новото кръгово с ул. „Кирил и Методий“.

Събитието се провежда в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ цели надграждане на мерките по отношение на интегрираността на градския транспорт на Варна, за да стане той още по-ефективен, по-бърз и по-екологичен, с по-малко потребление на енергия, както и да се подобрят възможностите за алтернативни форми на придвижване в градски условия.

В рамките на проекта за обект бул. „Народни будители“, е извършена подмяна на цялата ВИК – мрежа, осигурена е достъпна среда за хората със специфични двигателни потребности и е изградена велоалея по цялото трасе.

Доизградени са джобове за спирките на градския транспорт, а тротоарите са проектирани, така че се осигурява възможност за повърхностно отвеждане на дъждовните води. Те са достатъчно широки, за да съвместят необходимите функции – пешеходно пространство, велоалея, разположение на улично осветление по стълбовете на  контактната мрежа.

По бул. „Народни будители“ е монтирано улично осветление с интелигентни светодиодни осветители от последно поколение и са изградени два нови подлеза, осигурени с асансьори, които да улесняват  придвижването на трудноподвижни хора и майки с колички.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *