Предложение: Още 20 дни отпуск за непедагогическия персонал, останал без работа заради онлайн обучението

Общество

 48 Четения

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование подкрепи предложение на Синдиката на българските учители за подписване на анекс към сега действащия Колективен трудов договор / КТД/, който предвижда 20-дневен допълнителен платен отпуск за непедагогическия персонал, на който не е осигурена работа при обучение от разстояние в електронна среда. Анексът ще бъде в сила до края на валидността на сега действащия КТД. Това съобщиха от пресцентъра на КНСБ, цитирани от БТА.

Отрасловият съвет е имал заседание на 26 октомври. Присъствено са участвали министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, зам.-министърът на образованието и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателят на Синдиката на българските учители Красимир Попов. Останалите представители на националнопредставителните синдикални и работодателски организации са участвали онлайн.

Обсъдени са организацията на учебния процес при връщането на учениците в присъствено обучение при висока заболеваемост и постъпило предложение от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ за обсъждане на възможността за допълнителен платен отпуск на непедагогическия персонал в образователните институции при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Мария Гайдарова, председател на Отрасловия съвет, е направила кратък анализ на съществуващата кризисна ситуация у нас, като е представила реална статистика на заболели, карантинирани и ваксинирани учители и ученици и е очертала планираните от екипа на МОН дейности за преминаване към присъствена форма на обучение и за осигуряване на безопасна здравословна среда за всички в сектор „Образование“.

СБУ настоява още да бъде разработен единен механизъм за въвеждане на тестване на ученици и учители, включително за ученици със СОП и учители с ТЕЛК и ЕЛК. Синдикалната организация предлага и да продължи информационната кампания за ваксиниране на работещите в системата на предучилищното и училищното образование, както и МОН да планира мащабна образователна телевизионна кампания относно употребата и приложението на тестове за наличие на ковид с участието на утвърдени здравни или образователни експерти.

Отрасловият съвет е подкрепил предложенията и е приел решение да се организира национална информационна кампания за употребата и приложението на избрани от Министерството на здравеопазването тестове за училищата и да продължи информационната кампания за процеса на ваксиниране. Подкрепено е и връщането на учениците от 1 до 4 клас в училищна среда, както и запазване на децентрализирания подход на общинско ниво. Одобрено е и предложението да бъде разработен механизъм за въвеждане на безплатни тестове за ученици и учители, с ясен регламент как ще се извършва процесът и уточнени конкретни детайли – къде, как, кой ще осъществява тестването, как се процедира при положителен и отрицателен резултат, и т.н.

Отрасловият съвет е решил още да бъде сформирана работна група с участието на членовете на съвета, която да се запознае с разработения механизъм преди подписването на заповедта на министъра на образованието и науката и нейното публично обявяване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.