Приеха на първо четене закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Политика

 48 Четения

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Промените, внесени от Министерския съвет, бяха одобрени със 130 гласа „за“ и 2 „въздържал се“, предаде БТА.

Със законопроекта се транспонират изменения в европейска директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Основната цел на директивата е ограничаването на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, въвеждане на процедура за освобождаване от ограниченията на определени материали и компоненти и инструментите за осигуряване на съответствие с въведените ограничения.

Срокът за транспониране на преработената директива е юни т.г., като от 22 юли 2019 г. ограниченията за употреба на определени опасни вещества ще се прилагат за всяко електрическо и електронно оборудване (включително кабели или резервни части за неговия ремонт), което се пуска на пазара, като същевременно се предоставя възможност за повторната употреба на резервни части за тези изделия за определен период. От обхвата на закона се освобождават тръбните органи, музикални инструменти, които съдържат олово, поради липсата на надеждни заместители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.