Съдия изнесе открит урок във варненско училище

Варна

 48 Четения

За структурата на съдебната система в Република България, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България изнесе открит урок съдия Гергана Стоянова от Административен съд – Варна пред аудитория от 50 единадесетокласници от Варненска търговска гимназия.

Магистратът направи ретроспекция на изграждането на българското съдопризводство, на видовете съдилища през годините. Отдели специално внимание в изложението си на процесите на структуриране на съдебните органи, ролята на „мировия съдия“ и изискванията за високи лични нравствени качества към него.

„Днес те представляват висша ценност, защото дефицитът им рефлектира и в дефицит на доверие в съдебната система. Водени от тази висша ценност, нашите предци – законотворци, администратори и магистрати са отстоявали принципа за независимост и принципа на правото на достъп до съд за всеки гражданин, въпреки повратите на историята“ – отбеляза съдия Стоянова.

Съдията направи паралел между устройствените правила на родното ни съдопроизводство, възприети и прилагани от неговото зараждане, с принципите, прокламирани в Европейската конвенция за правата на човека: „правото на достъп до съд и правото на справедлив съдебен процес.“ 

Особен интерес предизвикаха у младите хора т.нар. „полюбовни съдилища“, които имали изцяло помирителна функция. Модерното развитие на тази функция в съвременното правораздаване е медиацията, поясни съдията и акцентира върху възможността, която тя предоставя, за решаване на спора извън съдебната зала, чрез споразумение. 

Поради високия интерес от страна на учениците към работата на съда, съдия Гергана Стоянова им отправи покана да присъстват на заседание по адм. дело, на което тя е съдия-докладчик . 

През 2019 год. работата на съдията по образователната програма ще продължи, като на 6 февруари учениците ще посетят съда и ще обсъдят откритото съдебно заседание по адм. дело. 

Административен съд – Варна работи за трета поредна учебна година по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

През настоящата 2018/2019 год. в лекционния курс на програмата са включени 10 съдии – Веселина Чолакова, Гергана Стоянова, Даниела Недева, Евгения Баева, Евелина Попова, Йова Проданова, Марияна Бахчеван, Марияна Ширванян, Таня Димитрова, Янка Ганчева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.