Комисията по собственост и стопанство разгледа изцяло нова наредба, която регламентира изискванията за избор на управители и контрольори на публичните предприятия с общинско участие

 16 Четения

 16 Четения Комисията по собственост и стопанство към Общински съвет – Варна разгледа изцяло нова наредба, която регламентира изискванията за избор на управители и контрольори на публичните предприятия с общинско участие. Вносител на нормативния акт е председателят на местния парламент Тодор Балабанов. От началото на миналата година е в сила Закон за публичните предприятия, а Община […]

Повече