Предложение: Още 20 дни отпуск за непедагогическия персонал, останал без работа заради онлайн обучението

 16 Четения

 16 Четения Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование подкрепи предложение на Синдиката на българските учители за подписване на анекс към сега действащия Колективен трудов договор / КТД/, който предвижда 20-дневен допълнителен платен отпуск за непедагогическия персонал, на който не е осигурена работа при обучение от разстояние в електронна среда. Анексът […]

Повече