Известни са концесионерите на плажовете „Аспарухово“ и „Хижа Черноморец – юг“

 6 Четения

 6 Четения „Ди Ен Трейд“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Аспарухово“, община Варна. Концесионерът се избира за срок от 20 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 85 588,89 лв. без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на […]

Повече