Единодушно: Адвокатите вече ще могат да са шефове в ООД и АД

 10 Четения

 10 Четения Адвокатите ще могат да стават управители в търговски дружества или изпълнителни директори в акционерни дружества, решиха единодушно депутатите на първо четене с промени в Закона за адвокатурата. С измененията се дава възможност на адвокатите да упражняват професията си самостоятелно чрез еднолично адвокатско дружество, като се възползва от данъчния режим по Закона за корпоративно подоходно […]

Повече