Официални празници през 2022 г.

 771 Четения

 771 Четения Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2022 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2022 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат […]

Повече